Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2016-17

Pro naši školu:

- přihlášky potvrzujeme i tiskneme. Nejpozději v průběhu ledna  a února JE NUTNÉ přinést  třídní učitelce název  vybraných škol s přesnou adresou, název a kódy oborů.

Žák obdrží na základní škole „Zápisový lístek“, který slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání ve střední škole. Škola vydá tento lístek proti podpisu zákonnému zástupci do 15. března 2016.

Zápisový lístek žák musí odevzdat na SOŠ (SOU) do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (zpravidla na internetu). Škola zasílá poštou pouze rozhodnutí o tom, že žák nebyl přijat. Rozhodnutí o přijetí NEMUSÍ být písemnou formou zasláno rodičům.

Zápisový lístek může žák uplatnit pouze jednou. Výjimkou je situace, kdy byl žák přijat na jinou školu na základě odvolání.

Jednotná kritéria přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (např. vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole a zveřejnění na webových stránkách) nejpozději do 30. října 2013 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.