Informace

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo školní družinu (ve šk. roce 2016-2017), vyplňte přihlášku a odevzdejte třídní učitelce (učiteli) do pátku 17. června. Přednost mají vždy mladší žáci.

Pokud odevzdáte přihlášku po termínu, Vaše dítě bude zařazeno do pořadníku. O nepřijetí z kapacitních důvodů Vás budeme informovat do konce školního roku. Pokud Vás nebudeme kontaktovat, Vaše dítě bude do školní družiny přijato.

Bližší informace: Radka Boučková 734 327 775 – vedoucí vychovatelka

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo školní družinu ve školním roce 2015/16, vyplňte prosím přihlášku, kterou najdete na stránkách školy v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA – DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

Přihlášku musí vyplnit i rodič žáka, který školní družinu již navštěvoval ve školním roce 2014/15 Přihláška je platná pouze jeden rok školní docházky.  Podmínky přijetí: přednost mají mladší žáci do naplnění kapacity. Pokud Vás do 14 dnů nebudeme telefonicky kontaktovat, považujte Vaši žádost za kladně vyřízenou.      

Radka Boučková, vedoucí vychovatelka

Školní družina je určena žákům 1.stupně do výše povolené kapacity ŠD. U zápisu přednostně přijímají žáci nižších ročníků. ( Úplata )

Provozní doba ŠD

6.30 – 7.30

11.30 – 16.30

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školní družině pro školní rok 2013-2014 činí 1000,- Kč ročně, splatné do 15. října na účet školy.

V době vedlejších prázdnin a ve dnech ředitelského volna  nebude ŠD v provozu.

 

Komentáře nejsou povoleny.