Pedagogický sbor

Ředitelka školy

Mgr.Lada Flachsová

reditelka@zsmilovice.cz

zástupce ředitelky    

Ing. Bc. Zdeňka Fraňková                           Mgr. Iveta Hankeová

zastupce@zsmilovice.cz                            zastupce1@zsmilovice.cz

Mailové kontakty na učitele – jmeno.prijmeni@zsmilovice.cz

Třídní učitelé : 

Budova staré školy – Pionýrů 54

I.A     Mgr. Libuše Košvancová

I.B     Mgr. Jana Jislová

I.C      Bc. Alena Smolíková

II.A      Mgr. Jana Bezuchová

II.B      Ing. Bc. Ivana Králová

II.C      Bc. Andrea Němečková

III.C    Mgr. Jaromíra Pechová

Hlavní budova – Školská 112

III.A    Bc. Roman Juřena

III.B    Mgr. Barbora Nováková

IV.A    Erika Legezová

IV.B   Mgr. Iveta Hankeová

IV.C   Mgr. Lukáš Nachlinger

V.A     Mgr. Jana Michková

V.B     Mgr. Jan Doležal

V.C     Mgr. Jana Obalilová

VI.A    Ing. Bc. Lenka Kroupová

VI.B     Mgr. Karel Špecián

VI.C      Mgr. Jana Šedová

VII.A    Mgr. Pavla Vojtková

VII.B    Mgr. Jana Vojtěchová

VIII.A   Bc. Leona Mikušová

VIII.B    Mgr. Jana Třetinová

IX.A   Mgr. Lada Flachsová

IX.B  Ing. Bc. Zdeňka Fraňková

IX.C  Mgr. Dagmar Sofie Molínová

Netřídní učitelé:

Mgr. Marie Adamová

Mgr. Jana K. Kuklíková

Jitka Holanová

Kamila Smrčková

Mgr. Stanislav Korityák

Mgr. Lukáš Lipták

Mgr. Marie Pospíšilová

Ing. Bc.  Luboš Milý

Mgr. Anna Rohulánová

Bc. Pavla Handlířová

MgA. Petra Benešová

Mgr. Pavla Formánková

Vychovatelky školní družiny a školního klubu

 Budova staré školy – Pionýrů 54

I. oddělení  Bc. Radka Boučková – vedoucí vychovatelka

II. oddělení  Jitka Kociánová

III. oddělení  Stanislava Štoková

IV. oddělení  Lenka Maľárová

V. oddělení Bc. Kateřina Brynychová

VI. oddělení Dana Šebestová, Dis.

Školní  klub  Mgr. Pavla Vojtková

Asistenti pedagoga:

Vendula Reinbergerová

Lenka Maľárová

Bc. Radka Boučková

Zuzana Carvová

Eva Sudrová

Bc. Iva Fisicaro

Veronika Červinková

Bc. Kateřina Brynychová

Dana Šebestová, Dis.

Jana Bartošová

Veronika Šurcová

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.