Školní akce

Školní rok 2016/2017

Týden inkluze

Od 17. října probíhal na naší škole týden inkluze. Cílem této aktivity je přiblížit žákům život se znevýhodněním či postižením a posílit tak u nich schopnost empatie. Každý ročník se měl seznámit s jiným tématem. Pro žáky 4. ročníků bylo zvoleno téma oční vady. Proto jsme se zaměřili na slepecké písmo. Žáci se s tímto písmem nejprve seznámili, dozvěděli se, jak a proč Braillovo písmo vzniklo, jak vypadá Braillova abeceda a jakým způsobem je možné se díky tomuto písmu orientovat. Poté jsme si vyzkoušeli použít toto písmo v praxi. Každá skupina napsala část básně (Přišel podzim do zahrady) slepeckým písmem. Jednotlivé části jsme poskládali a vytvořili celou báseň psanou slepeckým písmem.  Děti pracovaly pilně a s nadšením. Věřím, že se nad tímto tématem zamysleli a uvědomili si, jaká úskalí přináší život s oční vadou.

Erika Legezová

ZŠ T.G.Masaryka a „Týden inkluze“

Týden inkluze se na naší škole stal již tradicí. V letošním školním roce jsme našli nové partnery, kteří se s námi do tohoto nelehkého úkolu pustili.

Oslovili jsme domov důchodců – Domov Na zámku v Lysé nad Labem, kam se naši deváťáci společně se třídními učitelkami vydali zpříjemnit dopoledne babičkám a dědečkům. Prvopočáteční obavy se rozplynuly hned na začátku celé akce. Bohužel nám nepřálo počasí, proto jsme museli zvolit „suchou variantu“. Hned na začátku jsme se rozezpívali – bylo to moc fajn, všichni jsme se uvolnili. Klienti domova dostali orffovy nástroje a měli za úkol doprovodit žáky při zpěvu písně:“Dupy, dupy, dup, draka bolí zub“. Pak začalo naše „Dračí dopoledne“. Tři skupiny složené z klientů domova a z našich deváťáků musely složit a vyzdobit draka, zahrát si postřehové hry, vyrobit část podzimního květu z papíru a pomocí interaktivního sweetboxu si procvičit paměť. Odměnou za každý splněný úkol byla nějaká sladkost. Dopoledne jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další společné akce.

Mezi naše další partnery patří Domov Mladá. Společně s klienty Domova Mladá jsme si také užili jedno dopoledne. Tentokrát to byli naši sedmáci se svými třídními. Společně jsme vyráběli draky na výzdoby našich chodeb, povídali jsme si.  Na závěr jsme užili opravdovou podzimní drakiádu.

Ale ani ostatní žáci nezůstali pozadu. Prvňáčci si zkoušeli hru se zvukovým míčem – jen na malou chvilku si zkusili, jaké to je, když mají zrakový handicap. Druháčci malovali ústy, nohou. Třeťáci si zkoušeli dorozumívání pomocí pantomimy. Čtvrťáci měli za úkol nastudovat braillovo písmo. Pomocí Braillova písma psali vymyšlený příběh. Pátý ročník maloval návrhy na logo Inkluze. Šesťáci shlédli film: „Už zase skáču přes kaluže“, po kterém následovala diskuse. Žáci z osmého ročníku navštívili Neviditelnou výstavu v Praze.

Týdnem inkluze pro nás z daleka nic nekončí. V aktivitách, kdy dětem ukazujeme, že ne všichni jsme stejní a ne všichni zvládneme běžné aktivity stejně, pokračujeme i v průběhu školního roku. Potěšením je, že se na tyto aktivity naši žáci těší a věřím, že jim to alespoň trochu změní pohled na tuto problematiku.

Mgr. Jana Bezuchová, koordinátor inkluze

BISKAJ

- přivítali jsme jako patroni letce z mise v Afghanistánu. JSME JEDINÁ ŠKOLA V ČR, KTERÁ SPOLUPRACUJE NA TÉTO ÚROVNI. Nejen, že s účastí naší školy počítali při ceremoniálu na Vítkově, ale všichni jsme byli přizváni i neformálnímu rautu a povídání s vojáky. Z rukou Jirky Pekárka velitel Jan Doležal převzal maskota tohoto projektu a škole daroval pamětní vlajku, která byla na misi v Afghanistánu. Závěrem tohoto setkání bylo pozvání naší školy od letců na jejich základnu do Náměště. Součástí tohoto výletu byla i exkurze do Vojenského muzea, kde jsme odhalili foto gen.Mrázka – partnery tohoto projektu je Odbočka 30″ gen.Mrázka, která s námi spolupracovala pod vedením p. Říhy.

Doubledecker tour

Už když jsme autobus uviděli, připadalo nám, že jsme se z ničeho nic objevili v Anglii. Po nástupu začala hrát hlasitá hudba, která atmosféru zlepšila ještě o level výš. Při jízdě jsme vyplňovali pracovní list a povídali si v angličtině s panem lektorem, byla s ním velká legrace. Celkově jsme nadšení z toho, že jsme Channel Crossing navštívili.

Zuzana Šlajsová, Tereza Moravcová

Líbil se nám přístup lektorů z jazykové školy Channel crossing. Komunikovali s námi anglicky a k tomu pouštěli dobrou muziku. Autobus byl fajn a jízda v něm super! Děkujeme.

Jiří Král, Petr Tejnický

Myslíme si, že tato akce byla dobrý nápad. Naučili jsme se něco anglicky a odvezli si krásný zážitek. Je to takové povzbuzení k tomu, abychom se více vzdělávali v angličtině a začali jezdit na jazykové kurzy. Takže Vám tímto děkujeme za krásný den.

Lucie Kožnarová, Denisa Jiranová

 

Archiv školních akcí 2014-2015

Archiv školních akcí 2013-14

www.kam-zmizeli-geigerovi.webnode.cz

Archiv školních akcí 2012-13

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.