Volitelné předměty

Systém volitelných předmětů vychází maximálně vstříct zájmům žáků a požadavkům.

Literárně-dramatická výchova (1h/týdně) – 6. a 7.r.

Literárně dramatická výchova – žáci si osvojují komunikační dovednosti na základě práce s textem, pomocí jeho interpretace a dramatizace. Poznávají teoretické i
praktické stránky dramatizace v návaznosti na literární předlohu, hrají role,
sami vytváří představení, tvoří verše a rýmy, pracují se slovy, učí se správně
vyjadřovat, dýchat, mluvit, vystupovat, kultura jazykového projevu.

Dramatická výchova (1h/týdně ) – 8. a 9.r.

Dramatická výchova – žáci si osvojují komunikační dovednosti na základě práce s
dramatickým textem, hrají role, připravují vlastní vystoupení, tvoří verše a
rýmy, pracují se slovy, učí se správně vyjadřovat, dýchat, mluvit, vystupovat,
kultura jazykového projevu. Poznávají teoretické i praktické stránky
dramatizace, kulturní instituce, rozebírají divadelní a filmová představení.

Ekopraktika (1h/týdně) – 8. a 9.r

Volně navazuje na přírodovědná praktika, ale soustřeďuje se hlavně na práci
s laboratorní technikou  a rozvíjení  dovedností žáka v chemické laboratoři školy. Školní pokusy jsou zaměřeny nejen na obor chemie, ale i na přírodopis a fyziku. Žáci se seznamují s ekologickými problémy naší krajiny a s možnostmi řešení těchto problémů, zkoumají
životní prostředí v okolí Milovic, poznávají chráněné druhy rostlin a živočichů.

Technické kreslení (1h/týdně) – 8.r (ve školním roce 2017-18 nebyl otevřen)

Je přípravou na studium technických oborů SOŠ a SOU. Žáci se orientují
v technických výkresech (montáž nábytku, plány staveb – bytů, domů,…).

Praktická matematika (1h/týdně) – 8. a 9.r (ve školním roce 2017-18 nebyl otevřen)

Využití matematiky v konkrétních praktických situacích (domácí rozpočet,
porovnávání spotřeby elektrických spotřebičů, spotřeby vody,…).

Etiketa a etika (1h/týdně) – 8. a 9.r (ve školním roce 2017-18 nebyl otevřen)

Základy společenského chování – stolování, chování v běžných situacích, kino, návštěvy,…
Řešení etických problémů, dokázat slušnou formou vyjádřit svůj názor,…

Základy administrativy (1h/týdně) – 7. ,8. a 9.r

Naučit se psát všemi deseti pomocí motivačního programu. Zvládnout základní korespondenci – žádost, životopis,…

Čeština hrou (1h/týdně) – 6. až  9.r

Rozšiřování slovní zásoby a procvičování pravopisných a mluvnických jevů hravou formou – křížovky, rébusy, jazykové hry,…

Sportovní aktivity (1h/týdně) – 6. až  9.r

Pohybové aktivity zaměřené na kolektivní míčové hry.

Praktika z přírodopisu (1h/týdně) – 6. a 7.r.

Praktické poznávání přírody v terénních podmínkách a práce s laboratorní
technikou.

Praktika ze zeměpisu (1h/týdně) – 6. a 7.r.(ve školním roce 2017-18 nebyl otevřen)

Poznávání světa a okolí formou her a exkurzí.

Výtvarné dílny (1h/týdně) – 6.r.

Zaměřuje se na práci v keramické dílně.

Žurnalistika (1h/týdně) – 6.,7.a8.r.

Práce na školním časopise Tužka, rozhovory, práce s mediální technikou.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.