Dějepis

9.Ročník

1. Mezinárodní situace – konec 19. století

2. Mezinár. vztahy před 1.sv.v

3. První světová válka

4. Ruské revoluce

5. Svět po 1. sv. v.

6. Domácí, zahraniční odboj

7. Vznik ČSR

8. Charakteristické rysy Československé demokracie

9. Poválečná krize, komunismus, fašismus

10. Poválečná obnova a nástup zlatých 20. let

11._Leta_prosperity_v_CSR[1]

12. Léta krize v ČSR

13._Svetova_hospodarska_krize[1]

14. Nástup nacismu v Německu

15._Ohrozeni_demokracie_totalitou,_Vyvoj_v_SSSR[1]

16._Nebezpeci_noveho_valecneho_konfliktu._Rozpad_versailleskeho_systemu[1]

17._Obrana_demokracie_a_republiky[1]

18.Kultura a umění 1. republiky

19. Vypuknutí 2.sv.v.

20. Západní tažení, Bitva o Anglii

21._Napadeni_SSSR[1]

22._Obrat_ve_vyvoji_2.sv.v.[1]

23._Zaverecne_etapy_2.sv.v.[1]

24.Od_mnichova_k_okupaci[1][1]

25._Nebezpeci_totality_ve_2._republice[1]

26. Co byl protektorát

27.zivot_v_protektoratu[1]

28.Národ se bránil – domácí odboj

29.Formy odboje Heydrichiáda

30.Zahraniční odboj

31.Českoslovenští vojáci na frontách 2.sv.v.

32.Cesta ke svobodě

33. Důsledky 2.sv.v.

34. Mír po válce

35. Řešení německé otázky

36. Poválečné Československo do květnových voleb

37. Život po válce

38. Osud národnostních menšin v

39. Evropa na rozcestí

40. Prohra_Ceskoslovenske_demokracie_+_kulturni_vyvoj

41. Komunisticke_Ceskoslovensko

42. Upevneni_sovetskeho_bloku

43.Protikomunistický odboj

44.Zmeny_v_Evrope_na_prelomu_50

45. Pád mýtu o socialismu v

46. Léta uvolnění

47. Pokus o nápravu systému v

48. Normalizace_v_CSR

49. Cesi_a_Slovaci_na_ceste_k_sametove_revoluci

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.