Domácí příprava

Koncepce domácí přípravy je v souladu s platným ŠVP Základní školy T. G. Masaryka Milovice. Domácí příprava je nedílnou součástí výuky a navazuje na vzdělávání ve škole.

 I.  Cíle domácí přípravy

 • procvičit si a zopakovat učivo zejména v praktických souvislostech
 • ověřit si úroveň pochopení učiva
 • ověřit si schopnost samostatně učivo aplikovat
 • rozvíjet schopnost samostatně se učit
 • motivace pro upevnění a získání znalostí, vědomostí a dovedností
 • rozvíjet smysl pro povinnost
 • rozvíjet schopnost organizovat si a využívat čas
 • zpětná vazba pro žáka, učitele, rodiče
 • rozšiřování kompetencí žáka
 • rozvíjet spoluzodpovědnost rodičů za přípravu svých dětí do školy

II.  Formy domácí přípravy

1.  příprava pomůcek, učebnic a sešitů, cvičebního úboru a cvičební obuvi na výuku aj.

- probíhá podle rozvrhu a instrukcí vyučujících jednotlivých předmětů

2.  příprava na výuku – ústní projev

- opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin, práce s mapou, tabulkami apod.

- příprava referátů

- čtení

3.  příprava na výuku – písemná

- podle zadání vyučujících

 III. Pravidla pro zadávání domácích úkolů

 • zadávání domácích úkolů, jejich frekvence a případné vyžadování podpisu je plně v kompetenci vyučujících

V Milovicích 10.11.2017                                                       Mgr. Lada Flachsová,

                                                                ředitel školy

Komentáře nejsou povoleny.