Hypo

je stimulační program vhodný pro děti předškolního věku, děti s odkladem školní docházky, žáky 1. třídy a především pro děti s diagnózou ADHD, ADD a děti s problémy na podkladě LMD.
Program nabízí cvičení k posílení zrakového a sluchového vnímání, paměti, koncentrace pozornosti, početních představ a grafomotoriky.

Hlavním cílem programu je prevence školní neúspěšnosti, specifických vývojových poruch učení v předškolním věku a rozvoj dovedností, které jsou nutné pro zvládnutí nároků v první třídě.

Program je určen Program je koncipován do 12 ti lekcí. Jedna lekce trvá jeden týden a obsahuje 6-7 úkolů. Rodič „pracuje“ s dítětem denně na zadaných úkolech. Dítě se tak učí hravou formou přijmout úkol, pracovat na něm a dokončit jej. Tím se rozvíjí také potřebné pracovní návyky.

Kurzy v naší škole vedou vyškolení pedagogové s akreditací MŠMT a právem kopírovat pracovní materiály pro své klienty.

Cena kurzu: 1.250,-Kč včetně kopírovaných materiálů.

Přihlášku zasílejte na reditelka@zsmilovice.cz

Přihláška: prihlaska – HYPO

Komentáře nejsou povoleny.