Kam zmizeli Geigerovi?

Foto z akce ”Geigerovi”

http://uloz.to/x9paBiiW/geigerovi-zip a http://uloz.to/xhq6kCCz/gei2-zip

Slavnostní ukončení projektu “Kam zmizeli Geigerovi?” se konalo 13. září před domem Geigerových (současná Vinotéka u železničního přejezdu).

Při pokládání stolpersteinů, kamenů obětem holocaustu, vystoupili žáci naší školy s kulturním představením. Následně byla představena kniha “Kam zmizeli Geigerovi”. Součástí akce byla také výstava Neztratit víru v člověka – Protektorát Čechy a Morava očima židovských dětí a prezentování samotného projektu “Kam zmizeli Geigerovi?” v atriu radnice v Milovicích. Slavnostní akce byla zakončena besedou s přeživším holocaustu, panem Tomanem Brodem na Radnici. I přes to, že válka je již téměř 70 let za námi, nikdy nezmizí historické hrůzy války.

Pozvání na tuto akci přijali a zúčastnili se jí: pamětník, pan doktor Toman Brod; místopředseda Židovské obce Praha, pan František Bányai; místostarostka Milovic, paní Marcela Říhová; zástupce organizace EDUin, který se věnuje vzdělávání, pan Richard Lukáš; zaměstnankyně Institutu Terezínské iniciativy, paní Aneta Plzáková; zástupkyně organizace Stolpersteine, paní Mariana Singer; milovický rodák a pamětník města, pan Aleš Kubeš; pracovník archívu v Lysé nad Labem, pan Michal Řezníček a pan ředitel ZŠ a MŠ Liběchov,  Karel Špecián.

Díky patří nejen paní učitelce Třetinové, koordinátorce celého projektu a paní učitelce Mikušové, která knihu s žáky v hodinách překládala do angličtiny, ale také našim bývalým žákům, dnes již studentům 1. ročníků středních škol, kteří byli ochotni i ve svém volném čase na projektu pracovat.

Jako ředitelka ZŠ T.G.Masaryka jsem hrda na to, že lidi, kterým není lhostejný osud druhých a kteří se zasloužili o položení památky v našem městě jsou (nebo v průběhu projektu byli) pedagogové a žáci  naší školy.

Rekord?!

Ano, děti! Svým milým hudebním projevem a obrovskou snahou v REKORDNÍM ČASE nacvičit hymnu Izraele a Českou hymnu a tak zpěvem důstojně obohatit pietní vzpomínku na zmizelé židovské manžele Geigerovi, jste se zapsali do „Knihy vzpomínek“, která je uložena v srdci každého člověka…  A to je víc, než zápis do jakékoli „Knihy rekordů“!

S díky Vaše nová učitelka hudební výchovy – Jarmila Zavřelová

Účinkovali:6.A – Křížková, Jarolímová, Pilařová, 6.B. – Šlajsová, Davídek, Janoud, Busta, Těšínská, Quardová, Ludvík, 7.C - Piller8.B. - Fiedlerová, Lešikarová, 8.C - Ševčenko, 9.A - Pukowiecová, Horká, Matěková, Číhalová, Maňasová

 

Komentáře nejsou povoleny.