Logopedie

Péči poskytujeme jak dětem z MŠ, předškolního věku, dětem s odkladem školní docházky, žákům 1. třídy, popř. starším žákům. Hlavním cílem kurzu je abychom docílili u dětí maximálně možné komunikační schopnosti.

Program je individuální, jedna lekce trvá 30 minut, setkání bývá pravidelné 1 x za 14 dní. Rodič doma následně „pracuje“ s dítětem na zadaných úkolech.

Kurzy v naší škole vedou školní logopedi a logopedičtí asistenti.

Kurzu předchází logopedické vyšetření – cena je 80,-Kč včetně logopedické zprávy.

Cena logopedie: 1 lekce/90,-Kč; většinou se platí 10 lekcí / 900,-Kč. Cena je včetně kopírovaných materiálů.

Zájemci kontaktujte: reditelka@zsmilovice.cz

Komentáře nejsou povoleny.