Náplň metodika prevence

Náplní metodika prevence v oblasti sociálně patologických jevů je kromě metodického vedení učitelů, informační činnosti také poradenská činnost pro děti a zákonné zástupce.

Konzultační hodiny:

Konzultace jsou možné po předchozí domluvě. Prosíme rodiče, aby si konzultaci domluvili předem (mailem nebo telefonicky).

Metodik prevence:

  • Poskytuje konzultační činnost v problémových oblastech včetně kontaktů
  • Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
  • Připravuje podmínky pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
  • Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky zajišťuje výchovné programy, zaměřené na nápravu problematických žáků.
  • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
  • Vypracovává dokumentaci pro žáky problémové (sociálně obtížně adaptabilní) i pro žáky pocházející ze složitých rodinných podmínek.

 

Komentáře nejsou povoleny.