Obědy ve ŠJ

Někteří rodiče dětí ze ŠD si do dnešního dne nepřihlásili obědy.