Přihlášky do ŠD

Během tohoto týdne všichni  žáci 1. až 3. ročníků přinesou domů přihlášku do ŠD. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě v příštím školním roce ŠD navštěvovalo, vyplněnou přihlášku odevzdejte třídní učitelce nejpozději do 7. června 2019.