Bezpečné klima v českých školách

Dotační projekt “Bezpečné klima v českých školách”

a)       Práce s pedagogickými sbory, skupinové supervize v oblasti bezpečného klimatu ve školách,

b)      podpora prohlubování odborných znalostí a praktických dovedností při práci s tématem bezpečné klima ve školách, zejména podpora supervizí a kazuistických seminářů,

c)       vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci s třídnickými hodinami ve školách,

d)      vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, v oblasti bezpečného klimatu ve školách,

e)      vzdělávání školních metodiků prevence v oblasti bezpečného klimatu ve školách,

f)        vzdělávání metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v oblasti bezpečného klimatu ve školách,

g)       vzdělávání ředitelů a jiných vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti bezpečného klimatu ve školách.

Komentáře nejsou povoleny.