Obědy dětem

Program Obědy dětem patří ke stěžejním činnostem, které nadační fond Drab foundation zajišťuje. Zároveň se jedná o nejrychleji rostoucí aktivitu tohoto nadačního fondu. Velký rozvoj tohoto programu nastal začátkem roku 2016, kdy jsme za podpory MŠMT byli schopni rozšířit náš projekt celorepublikově.

Naší hlavní motivací je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, aby kupovali svým dětem obědy ve školních jídelnách. Další prioritou tohoto programu je motivovat žáky k lepším výkonům, lepší školní docházce a také k lepší socializaci podporovaných jedinců.

Pomoc je poskytována prostřednictvím škol a jídelen tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, které to potřebují. O zařazení do programu žádá přímo škola či jídelna, ale rodiče mohou na tento program aktivně upozornit a požádat subjekty, aby s námi spolupracovaly.

Nejčastěji jsou do programu hlášeny děti, kterým se rodiče snaží zajistit základní potřeby, ale jejich tíživá finanční situace jim to neumožňuje.  Dále podporujeme sirotky a děti rodičů-samoživitelů.

Zákonní zástupci dětí zařazených do programu Obědy dětem mají povinnost předem oznamovat nepřítomnost dětí ve škole.  V případě porušení tohoto ustanovení mohou být jejich děti z programu vyloučeny.

Komentáře nejsou povoleny.