Školákem ve válečných letech

Školákem ve válečných letech

Projekt Školákem ve válečných letech organizuje Památník Terezín společně s Národním pedagogickým muzeum a knihovnou J. A. Komenského, dále Institutem Terezínské iniciativy a Národním institutem pro další vzdělávání.

V rámci něj budou naši žáci pod vedením Jany Třetinové a Leony Mikušové bádat po historii naší školy v letech 1938 – 1945. V rámci projektu bude z grantu mezinárodní organizace International Coalition of Sites of Conscience se sídlem v USA financováno dvoudenní setkání účastníků projektu v Terezíně na počátku června 2016 a tvorba výstavních panelů ve formě roll-up.

Dětské zastupitelstvo pod vedením Leony Mikušové a Jany Třetinové získalo grant ve výši 31 500 Kč v rámci Extra třídy na navazující projekt Historii je třeba znát aneb památky zaniklé obce Mladá 2. Peníze budou použity na výstavbu Božího muka na místě tehdejšího kostela sv. Kateřiny a úpravu okolí.

Třída 7. B  se svou třídní učitelkou Mgr. Janou Třetinovou se také v letošním roce stala Extra třídou a na svůj záměr vyčištění rybníka Mladá získala také 31 500 Kč. Kromě dobrého pocitu z odvedené práce věří třída také ve stmelení kolektivu díky projektu.

Komentáře nejsou povoleny.