Pro předškoláky

Na školní poradenské pracoviště se můžete obrátit v případě, že:

  • zvažujete odklad školní docházky
  • potřebujete pro své dítě logopedickou péči (náprava vadné výslovnosti je nutná ještě před vstupem do 1.třídy)
  • potřebujete pomoc při zvládání grafomotorických obtíží Vašeho dítěte (drží tužku nesprávným způsobem, má neuvolněné zápěstí, na tužku příliš tlačí) nebo zlepšit pozornost

Školní poradenské pracoviště při ZŠ T.G.Masaryka nabízí:

  • screening před zápisem do 1.třídy
  • psychologické poradenství
  • logopedickou péči
  • pomoc při zvládání grafomotorických obtíží – program MAXÍK
  • Dětem s diagnózou ADHD/LMD, jež se projevuje zejména poruchou aktivity a pozornosti. Dětem nezralým, s odkladem školní docházky. Dětem bez obtíží, na procvičení dílčích dovedností, jako prevence školní neúspěšnosti – program HYPO

V případě zájmu o jakýkoli kurz, kontaktujte ředitelku školy.

Komentáře nejsou povoleny.