Náplň výchovného poradce

Výchovný poradce na naší škole je určen pro všechny žáky naší školy.

Partnery mu jsou učitelé, rodiče a žáci a každý z těchto partnerů ho může kontaktovat, nastínit problém a společně konzultovat.

Žáci jsou informováni o výchovném poradenství třídním učitelem, zákonní zástupci dostanou informace na třídní schůzce.

V případě zájmu žáků nebo jejich rodičů (zákonných zástupců) mohou být uskutečňovány besedy výchovného poradce se žáky na aktuální téma, např. umění učit se, umění komunikace a zvládání konfliktů, člověk v krizi, řešení krize, kde hledat informaci a pomoc při osobní krizi atd. 

Konzultační hodiny:

Konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

Náplň výchovného poradce:

Pomoc při řešení prospěchových problémů

Beseda s žáky o racionálním studiu na SŠ.

Individuální pohovory s žáky a rodiči. Vyšetření v PPP (pedagogicko – psychologická poradna). Reorientace na jiný typ školy, studia. Pomoc při zpracování individuálního vzdělávacího plánu.

Pomoc při řešení osobních a výchovných problémů

Individuální pohovory výchovného poradce s žáky, rodiči a pedagogy. Konzultace v PPP.

Profesionální orientace

Informace o oborech na SŠ, SOŠ a SOU. Zprostředkování návštěvy Úřadu práce. Pohovory s žáky a rodiči. Pomoc při vyplňování přihlášek na SŠ, informace při odvolání.

Péče o žáky se specifickými poruchami učení , o nadané žáky

Individuální pohovory. Spolupráce s PPP, popř. s PC, sport. organizacemi.

Práce s třídním kolektivem

Individuální pohovory. Sociometrie třídy.

Komentáře nejsou povoleny.