E-podatelna

Nacházíte se na webových stránkách elektronické podatelny.

Podání v elektronické podobě můžete vyplnit doma, elektronicky je podepsat a odeslat na adresu zsmilovice@zsmilovice.cz.

Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Podle zákona č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu… a nařízení vlády č. 304/2001 Sb. musí občan při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy používat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

V případě, že nedisponujete elektronickým podpisem, je možné formuláře podepsat, naskenovat a odeslat za stejných podmínek.

Komentáře nejsou povoleny.