Z předškoláka školák

Z předškoláka se stává školák
Co by mělo umět dítě, které jde 1. září do školy:

 • jak se jmenuje, kde bydlí, kolik mu je let, jak se jmenují rodiče
 • samostatně se obléknout, zapnout si knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce, samostatně jíst příborem
 • pozdravit, poprosit, poděkovat
 • reagovat i na cizího dospělého, vyřídit vzkaz
 • podřídit se pokynům dospělého, chápe nutnost řádu a pravidel
 • uklidit knížky, pastelky, hračky tam, kam patří
 • ustoupit jinému dítěti
 • pozorně poslouchat pohádku a jednoduše vyprávět obsah
 • vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a být schopné práci dokončit
 • pracovat samostatně i ve skupině dětí
 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • recitovat básničku, zazpívat písničku
 • správně držet tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • mít zájem o nové věci, klást hodně otázek,  mít pozitivní vztah ke škole a učení, těšit se do školy,

Máte pocit, že to vše Váš potomek nezvládne bez zaváhání?

Potom je dobré se na zápis připravit a nenechat nic náhodě. Máte-li strach, že se dítě zasekne, bude se bát nového prostředí a nebude se chtít s paní učitelkou bavit, pak mu vyprávějte o škole. Povídejte si s ním o tom, co ho čeká, a vyprávějte veselé školní příběhy z Vašeho mládí. Dítě musí získat pocit, že škola je něco úplně běžného, každý do ní chodí a také je to zábava. A co se týká ostatních dovedností, ty se dají nacvičit. Rodiče musejí dětem věnovat čas a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

Aby se dítě cítilo bezpečně a zároveň, aby vědělo, že tu o něco jde, na zápis by ho měli doprovodit oba rodiče. Dítě pak cítí, že zápis je něco výjimečného a bude se víc snažit.

Komentáře nejsou povoleny.