Úvodní stránka

AKCE NA POSLEDNÍ KREDITNÍ OBDOBÍ

                                                              TVRZ HUMMER

Co nás čeká?

Program od 10,00hod do 16,00 hod v přírodním zábavním parku vytvořeném ve středověkém stylu.

Čeká nás: dětský hrad, hladový rytíř, lukostřelba, dobývání hradu, stezka s lanovou pyramidou, půjdeme po stopách historie, absolvujeme „Opičí dráhu“ spolu s hledáním pokladu, výuku tanců, šermířská vystoupení……

VSTUPNÉ A PRŮVODCE HRADÍ ŠKOLA!!! VÝHERCI SI HRADÍ POUZE DOPRAVU AUTOBUSEM J

Základní informace o naší škole:

ZŠ T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice

IČ: 61631493

ČÚ: 600829584/0600

Jsme plně organizovanou základní školou se dvěma budovami: Pionýrů (stará škola), Školská (hlavní budova)

Počet tříd ve školním roce 2013/2014:  první stupeň – 13, druhý stupeň – 11, družiny – 5 oddělení, školní klub – 1 oddělení

Svým žákům mimo jiné nabízíme:

 • logopedickou nápravu
 • možnost nápravy poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • pomoc při grafomotorických potížích (kurz Maxík)
 • zlepšení pozornosti (kurz HYPO)
 • práci s nadanými dětmi
 • moderně vybavené kmenové třídy ( na 1. stupni počítače, audiovizuální technika, interaktivní tabule)
 • dvě učebny informatiky, které navštěvují všichni žáci školy
 • mobilní PC učebnu s tablety
 • keramickou dílnu
 • multimediálně vybavenou učebnu cizích jazyků
 • nově vybavenou učebnu chemie a fyziky
 • nově vybavenou kuchyňku
 • zrenovované dílny
 • zrenovované informační centrum
 • pitný a stravovací režim zajišťují automaty s pitím a jídlem (denně obměňováno), mléčné výrobky v akci školní mléko, čerstvé ovoce – projekt Ovoce do škol
 • moderní způsoby vyučování (projektové vyučování, metody kritického učení, laboratorní práce atp.)
 • možnost sledování prospěchu  a absence žáků přes internet
 • možnost komunikace rodičů s pedagogy a vedením školy přes web školy

Komentáře nejsou povoleny.