Úvodní stránka

Seznam přijatých dětí ke školní docházce 
na školní rok 2015/2016
1/15 21/15 41/15
2/15 22/15 42/15
3/15 23/15 43/15
4/15 24/15 44/15
5/15 25/15 45/15
6/15 26/15 46/15
7/15 27/15 47/15
8/15 28/15 48/15
9/15 29/15 49/15
10/15 30/15 50/15
11/15 31/15 51/15
12/15 32/15 52/15
13/15 33/15 53/15
14/15 34/15 54/15
15/15 35/15 55/15
16/15 36/15 56/15
17/15 37/15 57/15
18/15 38/15
19/15 39/15
20/15 40/15

A NA CO JSME HRDI?   www.youtube.com/watch?v=FT0jcVYqfBw

Můžete se podívat na želváka OSKARA z domova na této adrese, přes GOOGLE CHROME, heslo stejné (kamera, kamera) http://78.110.212.43:888/

Základní informace o naší škole:

ZŠ T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice

IČ: 61631493

ČÚ: 600829584/0600

Jsme plně organizovanou základní školou se dvěma budovami: Pionýrů (stará škola), Školská (hlavní budova)

Počet tříd ve školním roce 2014/2015:  první stupeň – 14, druhý stupeň – 10, družiny – 5 oddělení.

Svým žákům mimo jiné nabízíme:

 • logopedickou nápravu
 • možnost nápravy poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • pomoc při grafomotorických potížích (kurz Maxík)
 • zlepšení pozornosti (kurz HYPO)
 • práci s nadanými dětmi
 • moderně vybavené kmenové třídy ( na 1. stupni počítače, audiovizuální technika, interaktivní tabule)
 • dvě učebny informatiky, které navštěvují všichni žáci školy
 • mobilní PC učebnu s tablety
 • keramickou dílnu
 • multimediálně vybavenou učebnu cizích jazyků
 • nově vybavenou učebnu chemie a fyziky
 • nově vybavenou kuchyňku
 • zrenovované dílny
 • zrenovované informační centrum
 • pitný a stravovací režim zajišťují automaty s pitím a jídlem (denně obměňováno), mléčné výrobky v akci školní mléko, čerstvé ovoce – projekt Ovoce do škol
 • moderní způsoby vyučování (projektové vyučování, metody kritického učení, laboratorní práce atp.)
 • možnost sledování prospěchu  a absence žáků přes internet
 • možnost komunikace rodičů s pedagogy a vedením školy přes web školy

extratrida

Komentáře nejsou povoleny.