Úvodní stránka

Maraton pro Vita

Naše škola pořádá štafetový maraton pro dobrou věc v délce 42,2 km. Jeho cílem je překonání velké společné překážky. Zúčastní se ho všichni žáci naší školy (563) a všichni zaměstnanci školy.

“Vstupné” na tento běh pro dítě je 1,-Kč, dospělí dle možnosti. Výtěžek bude věnován našemu žákovi s tělesným postižením (obrna dolních končetin) jako příspěvek k zakoupení ortopedického kola.

Běh bude probíhat na dopravním hřišti za školou dne 31.10.2014 od 8:00.  V případě deště termín přesuneme.

Soudržnost a solidarita lidí pro dobrou věc je velmi důležitá.

Kurz Maxík - MAXÍK

VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K BEZPEČNOSTI

(v souvislosti s incidentem ve Žďáru nad Sázavou)

Všichni pracovníci školy a žáci byli dnes poučeni o nových opatřeních při příchodu cizích osob do budovy školy. Zároveň byla podána žádost na městskou policii o zvýšenou kontrolu před školou v možných kritických částech dne.

Můžete se podívat na želváka OSKARA z domova na této adrese, přes GOOGLE CHROME, heslo stejné (kamera, kamera) http://78.110.212.43:888/ 

Základní informace o naší škole:

ZŠ T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice

IČ: 61631493

ČÚ: 600829584/0600

Jsme plně organizovanou základní školou se dvěma budovami: Pionýrů (stará škola), Školská (hlavní budova)

Počet tříd ve školním roce 2014/2015:  první stupeň – 14, druhý stupeň – 10, družiny – 5 oddělení.

Svým žákům mimo jiné nabízíme:

 • logopedickou nápravu
 • možnost nápravy poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • pomoc při grafomotorických potížích (kurz Maxík)
 • zlepšení pozornosti (kurz HYPO)
 • práci s nadanými dětmi
 • moderně vybavené kmenové třídy ( na 1. stupni počítače, audiovizuální technika, interaktivní tabule)
 • dvě učebny informatiky, které navštěvují všichni žáci školy
 • mobilní PC učebnu s tablety
 • keramickou dílnu
 • multimediálně vybavenou učebnu cizích jazyků
 • nově vybavenou učebnu chemie a fyziky
 • nově vybavenou kuchyňku
 • zrenovované dílny
 • zrenovované informační centrum
 • pitný a stravovací režim zajišťují automaty s pitím a jídlem (denně obměňováno), mléčné výrobky v akci školní mléko, čerstvé ovoce – projekt Ovoce do škol
 • moderní způsoby vyučování (projektové vyučování, metody kritického učení, laboratorní práce atp.)
 • možnost sledování prospěchu  a absence žáků přes internet
 • možnost komunikace rodičů s pedagogy a vedením školy přes web školy

Komentáře nejsou povoleny.