Úvodní stránka

Výzva - Školákem ve válečných letech

 Schválené rozpočty na rok 2018 a  výhledy příspěvkových organizací města Milovice na rok 2019-2020:

http://urad.mesto-milovice.cz/cs/samosprava/rozpocty-a-vyhledy-prispevkovych-organizaci-mesta-milovice/

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh výhledu ZŠ T.G.Masaryka Milovice:

http://urad.mesto-milovice.cz/cs/samosprava/rozpocty-a-vyhledy-prispevkovych-organizaci-mesta-milovice/

Můžete se podívat na želváka OSKARA z domova na této adrese: http://oskar.zsmilovice.cz/

Základní informace o naší škole:

ZŠ T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice

IČ: 61631493

ČÚ: 600829584/0600

ID schránky: 28ajkpx

Odloučené pracoviště: Pionýrů 54, 289 23 Milovice

Jsme plně organizovanou základní školou se dvěma budovami: Pionýrů (stará škola), Školská (hlavní budova)

Svým žákům mimo jiné nabízíme:

 • logopedickou nápravu
 • možnost nápravy poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • pomoc při grafomotorických potížích (kurz Maxík)
 • zlepšení pozornosti (kurz HYPO)
 • práci s nadanými dětmi
 • moderně vybavené kmenové třídy ( na 1. stupni počítače, audiovizuální technika, interaktivní tabule)
 • dvě učebny informatiky, které navštěvují všichni žáci školy
 • mobilní PC učebnu s tablety
 • keramickou dílnu
 • multimediálně vybavenou učebnu cizích jazyků
 • nově vybavenou učebnu chemie a fyziky
 • nově vybavenou kuchyňku
 • zrenovované dílny
 • zrenovované informační centrum
 • pitný a stravovací režim zajišťují automaty s pitím a jídlem (denně obměňováno), mléčné výrobky v akci školní mléko, čerstvé ovoce – projekt Ovoce do škol
 • moderní způsoby vyučování (projektové vyučování, metody kritického učení, laboratorní práce atp.)
 • možnost sledování prospěchu  a absence žáků přes internet
 • možnost komunikace rodičů s pedagogy a vedením školy přes web školy

VOLUNTARIUS o.s.  

Cílem sdružení Voluntarius z.s. je zejména podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ T.G.Masaryka Milovice, …  více na: http://obcanske-sdruzeni0.webnode.cz/

Kontaktní email: voluntariusos@gmail.com

Bankovní spojení: č.ú. 1098378013/3030 (Voluntarius)

variabilní symbol: datum narození ve formátu ddmmrr ( např. 010798 pro narozené 1.7. 1998)

Zpráva pro příjemce: jméno žáka a třída

výše příspěvku pro školní rok  je 100 Kč

extratrida
Středočeský kraj

Komentáře nejsou povoleny.