Úvodní stránka

Kritéria přijetí do ZŠ

K zápisu si prosím přineste, pokud můžete, vyplněné formuláře – Žádost o přijetí do 1.ročníku a Zápisní list na školní rok 2017 – 2018 (najdete je v záložce Úřední deska – žádosti a formuláře).

 

Můžete se podívat na želváka OSKARA z domova na této adrese: http://oskar.zsmilovice.cz/

Základní informace o naší škole:

ZŠ T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice

IČ: 61631493

ČÚ: 600829584/0600

Odloučené pracoviště: Pionýrů 54, 289 23 Milovice

Jsme plně organizovanou základní školou se dvěma budovami: Pionýrů (stará škola), Školská (hlavní budova)

Svým žákům mimo jiné nabízíme:

 • logopedickou nápravu
 • možnost nápravy poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • pomoc při grafomotorických potížích (kurz Maxík)
 • zlepšení pozornosti (kurz HYPO)
 • práci s nadanými dětmi
 • moderně vybavené kmenové třídy ( na 1. stupni počítače, audiovizuální technika, interaktivní tabule)
 • dvě učebny informatiky, které navštěvují všichni žáci školy
 • mobilní PC učebnu s tablety
 • keramickou dílnu
 • multimediálně vybavenou učebnu cizích jazyků
 • nově vybavenou učebnu chemie a fyziky
 • nově vybavenou kuchyňku
 • zrenovované dílny
 • zrenovované informační centrum
 • pitný a stravovací režim zajišťují automaty s pitím a jídlem (denně obměňováno), mléčné výrobky v akci školní mléko, čerstvé ovoce – projekt Ovoce do škol
 • moderní způsoby vyučování (projektové vyučování, metody kritického učení, laboratorní práce atp.)
 • možnost sledování prospěchu  a absence žáků přes internet
 • možnost komunikace rodičů s pedagogy a vedením školy přes web školy

VOLUNTARIUS o.s.  

Cílem sdružení Voluntarius z.s. je zejména podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ T.G.Masaryka Milovice, …  více na: http://obcanske-sdruzeni0.webnode.cz/

Kontaktní email: voluntariusos@gmail.com

Bankovní spojení: č.ú. 1098378013/3030 (Voluntarius)

variabilní symbol: datum narození ve formátu ddmmrr ( např. 010798 pro narozené 1.7. 1998)

Zpráva pro příjemce: jméno žáka a třída

výše příspěvku pro školní rok  je 100 Kč

extratrida
Středočeský kraj

Komentáře nejsou povoleny.