Úvodní stránka

Foto z akce ”Geigerovi”

http://uloz.to/x9paBiiW/geigerovi-zip a http://uloz.to/xhq6kCCz/gei2-zip

PRO RODIČE ŽÁKŮ 2.ROČNÍKU

Z důvodu rozsáhlých oprav na budově Pionýrů v přízemí po havárii vody dochází k organizačnímu opatření:

Výuka žáků 2.ročníku bude probíhat od 2.9.200144 v prostorách Radnice (bývalá škola). Ranní družina (pro přihlášené žáky i z 2.roč.) bude probíhat na budově Pionýrů (beze změny). Odvoz na Radnici – denně v 7:45 hodin autobusem ze zastávky Školská. Tímto autobusem mají možnost odjíždět všichni žáci 2.ročníku, dozor z řad pedagogů bude zajištěn. Doprava zpět bude probíhat stejným způsobem – dle rozvrhu (ve 12:00, popř. ve 13:00 hodin). Ve spolupráci s paní místostarostkou, Marcelou Říhovou, bude doprava pro žáky zdarma. Odpolední ŠD a obědy ve ŠJ budou probíhat beze změny.

V podstatě řečeno: Rodiče, pro vás se nic nemění! Ráno přiveďte děti do školy a odpoledne si je na stejném místě vyzvednete. Předpokládaná běžná výuka – začátkem října.

Můžete se podívat na želváka OSKARA z domova na této adrese, přes GOOGLE CHROME, heslo stejné (kamera, kamera) http://78.110.212.43:888/ 

Základní informace o naší škole:

ZŠ T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice

IČ: 61631493

ČÚ: 600829584/0600

Jsme plně organizovanou základní školou se dvěma budovami: Pionýrů (stará škola), Školská (hlavní budova)

Počet tříd ve školním roce 2013/2014:  první stupeň – 13, druhý stupeň – 11, družiny – 5 oddělení, školní klub – 1 oddělení

Svým žákům mimo jiné nabízíme:

 • logopedickou nápravu
 • možnost nápravy poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • pomoc při grafomotorických potížích (kurz Maxík)
 • zlepšení pozornosti (kurz HYPO)
 • práci s nadanými dětmi
 • moderně vybavené kmenové třídy ( na 1. stupni počítače, audiovizuální technika, interaktivní tabule)
 • dvě učebny informatiky, které navštěvují všichni žáci školy
 • mobilní PC učebnu s tablety
 • keramickou dílnu
 • multimediálně vybavenou učebnu cizích jazyků
 • nově vybavenou učebnu chemie a fyziky
 • nově vybavenou kuchyňku
 • zrenovované dílny
 • zrenovované informační centrum
 • pitný a stravovací režim zajišťují automaty s pitím a jídlem (denně obměňováno), mléčné výrobky v akci školní mléko, čerstvé ovoce – projekt Ovoce do škol
 • moderní způsoby vyučování (projektové vyučování, metody kritického učení, laboratorní práce atp.)
 • možnost sledování prospěchu  a absence žáků přes internet
 • možnost komunikace rodičů s pedagogy a vedením školy přes web školy

Komentáře nejsou povoleny.