Úvodní stránka

 

Informace k zahraničnímu jazykově-vzdělávacímu pobytu žáků naší školy - základní škola – o škole – projekty – Inovace výuky na ZŠ

Odkazy na fota z rozloučení na Radnici: http://uloz.to/xhXji3iW/rozlouceni-na-radnici-9-a-zip; http://uloz.to/xpozxixY/rozlouceni-na-radnici-9-c-zip

A NA CO JSME HRDI?   www.youtube.com/watch?v=FT0jcVYqfBw

Můžete se podívat na želváka OSKARA z domova na této adrese, přes GOOGLE CHROME, heslo stejné (kamera, kamera) http://78.110.212.43:888/

Základní informace o naší škole:

ZŠ T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice

IČ: 61631493

ČÚ: 600829584/0600

Jsme plně organizovanou základní školou se dvěma budovami: Pionýrů (stará škola), Školská (hlavní budova)

Svým žákům mimo jiné nabízíme:

 • logopedickou nápravu
 • možnost nápravy poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • pomoc při grafomotorických potížích (kurz Maxík)
 • zlepšení pozornosti (kurz HYPO)
 • práci s nadanými dětmi
 • moderně vybavené kmenové třídy ( na 1. stupni počítače, audiovizuální technika, interaktivní tabule)
 • dvě učebny informatiky, které navštěvují všichni žáci školy
 • mobilní PC učebnu s tablety
 • keramickou dílnu
 • multimediálně vybavenou učebnu cizích jazyků
 • nově vybavenou učebnu chemie a fyziky
 • nově vybavenou kuchyňku
 • zrenovované dílny
 • zrenovované informační centrum
 • pitný a stravovací režim zajišťují automaty s pitím a jídlem (denně obměňováno), mléčné výrobky v akci školní mléko, čerstvé ovoce – projekt Ovoce do škol
 • moderní způsoby vyučování (projektové vyučování, metody kritického učení, laboratorní práce atp.)
 • možnost sledování prospěchu  a absence žáků přes internet
 • možnost komunikace rodičů s pedagogy a vedením školy přes web školy

extratrida

Komentáře nejsou povoleny.