Psycholog

Terapeutická metoda eeg biofeedback

EEG biofeedback je terapeutická metoda, která vám umožní ovládat své mozkové vlny pomocí speciálního počítačového programu. Jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Při tréninku dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně “rozladění”) svých mozkových vln a můžete se naučit, jak je uvést do souladu. Program převádí snímanou aktivitu mozku do jednotlivých prvků počítačové hry, která poskytuje zpětnovazebné informace o úspěšnosti tréninku.

Vážení žáci, rodiče a učitelé,

mým posláním je pomáhat tomu, aby se všichni, kdo školu navštěvují, v ní cítili bezpečně a maximálně spokojeně. Jsem k dispozici všem dětem, jejich rodičům, učitelům a ostatním zaměstnancům školy.

Žáci za mnou mohou přijít, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.), ocitnou se v krizové životní situaci nebo v jakékoliv jiné situaci, s níž si neví rady.

Rodičům či zákonným zástupcům jsem k dispozici pro konzultování výukových a výchovných problémů jejich dětí. Pomohu při rozhodování o (ne)vhodnosti odkladu školní docházky, o volbě povolání. Mohu jim poskytnout krizovou intervenci, případně konzultaci osobního problému.

S pedagogy mohu spolupracovat na řešení výukových a výchovných specifik u žáků, na zlepšení atmosféry ve třídě, na zlepšení spolupráce mezi nimi a žáky. Mohu pomoci při řešení nežádoucího jevu v kolektivu nebo u jednotlivce (šikana, rasismus, závislost) a také poskytnout metodickou podporu v případech, kdy je žádoucí použití specifických psychologických postupů (např. u některých integrovaných žáků). Všem zaměstnancům školy jsem k dispozici pro řešení vlastních osobních témat.


Komentáře nejsou povoleny.