Školní družina

Všechny děti, které odevzdala přihlášku do školní družiny do 20.6.2018 jsou přijaty na školní rok 2018/2019.